Seljestad ungdomsskole

– Grunnarbeider
– Overflatearbeider, naturstein og belegningsstein
– Sitteamfi i naturstein
– Tørmurer
– Kanter i naturstein
– Parkutstyr og lekeplass
– Vegetasjon
– Vedlikehod av grøntanlegg

Utført: 2010 – 2014
Sted: Harstad