Solheim, planundergang

– Gangundergang i stål (diameter 3m)
– Under- og overbygning spor
– Sporarbeider
– Natursteinsmurer
– Grusveger og –stier
– Revegetering

Utført: 2009
Sted: Narvik