Stangnes sykehjem

Utomhusarbeider
– Overflatearbeider betong/granitt
– Murer i naturstein
– Utstyr og beplanting

Utført: 2005 – 2006
Sted: Harstad