• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Beplantning

Et tre kan gi skygge på en varm dag og ly på en ikke så varm dag. Bærbusker gir mat til stort og smått, menneske og dyr. Sommerblomster sprer glede, også på en grå sommerdag. Og tulipanene forteller oss at sommeren ikke er langt unna. Hva hadde verden vært uten planter?
Til tross for at plantene i vår landsdel må vokse under krevende forhold finnes det et for mange kanskje overraskende stort utvalg av planter som trives her. Vi har landskapsarkitekter og anleggsgartnermestere som kan rådføre kundene våre i valg av planter.