• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Landskapspleie

Revegetering og erosjonssikring
Våre medarbeidere har lang erfaring med landskapspleie av naturområder og areal langs veier.
Vi tilbyr vegetasjonsetablering og erosjonssikring av veier, jernbaner, skråninger, industritomter, kirkegårder, skibakker og ulike friluftsområder.
A. Markussen AS er derfor en viktig ressurs for offentlige myndigheter og private eiendomsbesittere som ønsker revegetering, sikring og vedlikehold av sine uteareal.