• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Natursteinsbelegg

Alt av natursteinsbelegg i utomhusanlegget kan utføres av oss.  Bruddheller i skifer, heller i lys granitt, smågatestein i mørk granitt og ledelinjer i basalt er bare noen få eksempler av det som kan gjøres.

Vi opparbeider arealer med natursteinsprodukter som gangbaneheller, rennestein, taktile heller, kantstein, murer og spesialelementer. Takket være våre gode leverandørrelasjoner er vi i stand til å levere de fleste produkter i naturstein i ønsket form og farge – her er det bare fantasien som setter grenser!