• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Plen

Plenarealer er en viktig del av uteanlegget og er en viktig del av første inntrykket en får.
Vi vedlikeholder og etablerer plenarealer i alle størrelser.

Etablering av nye arealer utføres enten på tradisjonell måte ved hjelp av såing eller med ferdigplen.
Ferdigplen er blitt veldig populært. Det gir et godt resultat på meget kort tid.