• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Vegetasjonsrydding/trefelling

Vi utfører trefelling, linjerydding og vegetasjonsrydding i forbindelse med større bygge- og anleggsprosjekter.

Arbeidene utføres manuelt med motorsag eller med terrenggående maskiner.

Ta gjerne kontakt for tilbud om du ønsker beskjæring eller felling av trær i hagen din eller for andre henvendelser.