• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Bane

Vi utfører vedlikehold og bygging av infrastruktur for jernbane.

Ressursene som vi disponerer brukes til egne oppdrag, men vi leier også ut maskiner og tjenester som underentreprenør.

Vi har flere rammeavtaler med Jernbaneverket for arbeider på Ofotbanen.