• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Grøfter i ballastlag

Vår supersuger VAKUUMJET kan brukes mens den står på en jernbanevogn, dvs. At den kan komme til innsats for eksempel langs hele Ofotbanen. Dette gir åpning for unike muligheter og nye måter å utføre arbeidene på. For større arbeider kan vi koble til vår fleksibel forutskiller, slik at kapasiteten på oppsuget material kan dobles.