• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Sporvedlikehold

Vi utfører vedlikeholdsoppgaver på spor som for eksempel svillebytte, skinnebytte osv. Vi har egne, godkjente maskiner med diverse spesialutstyr som brukes til dette. Vi har satset på fleksibelt og multifunksjonelt utstyr som gir oss muligheten til å utføre mange jobber på en ny, tidsbesparende og kostnadseffektiv måte.