• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Maskinentreprenør

Grunnarbeid og kommunaltekniske anlegg

Dyktige medarbeidere og fleksibelt utstyr gir oss kapasitet til å utføre tomtegraving, feltutbygging, kommunalteknisk anleggsarbeid, transport og masseforflytning. Vi utfører også kosting, spyling og snøbrøyting av veier og parkeringsplasser. Vi kan derfor tilby våre kunder totalentrepriser med ansvar for alle ledd i prosjektet – grunnarbeid, VA-anlegg, vei, mur, forstøtninger og grøntareal. Dette har resultert i en rekke gode referanser fra private boligutbyggere, næringslivskunder og offentlige myndigheter.