• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Arbeid i ulent terreng

Multifunksjonell graver for alle typer terreng

Den spesielle graveren, som har sveitsisk opphav, er en multifunksjonell graver som kan brukes i alle typer terreng. Med en Menzi Muck kan man utføre arbeid i svært bratte fjellsider, i elveløp, på jernbanespor, til havs og til skogs.

Egnet for jernbaneoppdrag
Maskinen har egenskaper og tilleggsutstyr som gjør den meget anvendelig til bruk i, og rundt jernbanespor. Man kan påmontere skinneføringshjul på ca 15 minutter.

Kan brukes i vann
Alle komponenter på chassis er tilpasset bruk i vann, og maskinen kan jobbe i vanndybder på inntil 2 meter.

Med mulighet for å justere alle fire hjulene uavhengig av hverandre i høyde- så vel som i bredde- og lengderetning, har man en unik graver som kan klatre over det meste av hindringer.

Alt er mulig med en Menzi Muck!

Hydraulisk tynningsaggregat
Det hydrauliske tynningsaggregatet brukes til å kutte og fjerne trær i en enkelprosess. Aggregatet kan skjære gjennom trestammer med en diameter på opptil 280 mm. Man kan kutte trær, busker og krattskog mens man sitter trygt og komfortabelt i gravemaskinen.

Tiltrotator
EC15
Tiltrotatoren har en endeløs rotasjon i begge retninger, 420 graders sideveis sving til venstre og høyre, hydraulisk hurtig-veksler og en hydraulisk ekstra funksjon.

Svillebytteskuff
Den hydrauliske svilleskuffen er en multifunksjonell enhet for utlegging og planering av jernbanepukk samt montering og reetablering av jernbanesviller.
Svilleskuffen har en hydraulisk 360 graders svingbar knipetang. Plasseringen av knipetangen sikrer en skånsom reetablering og installasjon av tre eller betong sviller.Vinsj
Vinsjen, utviklet spesielt for Menzi Muck, sikrer maskinen i ekstremt bratte skråninger og fjellrygger.
Vinsjen aktiveres via en vippebryter i førerhuset og styres av en fotpedal.
Med 14 mm kabel og maksimal lengde på 75 m trekker vinsjen innover med en kraft på 80 kN.
Vinsjen kan også trekke foran for flere anvendelser.

Hydraulisk pigghammer
RHB 313-V BA
Hammeren er fullstendig beskyttet mot ytre påvirkninger (støt og støv).
Det herdede staget beskytter huset mot slitasje og skader.
Med en vekt på 974 kg, en dimater på 105 mm og maks nedslagskraft på 2,15 kj oppnår det lange stempelet et uovertruffent nedslag med minimal kraft.