• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Drenering

Vi utfører alt av gravearbeid for etablering eller fornying av drenering. Vi monterer også påkrevde sandfangskummer eller utfører fordrøyningsanlegg. Med vår supersuger VAKUUMJET kan vi også suge bort massene langs husveggene og dermed utføre gravearbeidene meget skånsom for utomhusanlegget. Vi tar oss av gravemeldingen og kommunale søknader. Få gjort arbeidet effektivt og kostnadsbesparende.