• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Industri- og boligtomter

Vi utfører utgraving av tomter og klargjøring for grunnmurer og gulv på grunn. Vi kan påta oss alt av grøftearbeid inkl. vann, avløps- og overvannsledninger, etablering av drenering og tilhørende sandfang eller fordrøyningsanlegg. Vi har erfaring med etablering av tomter i vanskelig terreng som for eksempel leirgrunn. Oppgaver som f. eks. gravemelding, kommunale søknader og byggesøknader utføres speditivt av vår administrasjon.