• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Veg, vann og avløp

A.Markussen AS har gjennomført mange veg, vann og avløpsprosjekter i alle størrelser i krevende omgivelser. Vi har også erfaring i gjennomføring av VA-prosjekter som totalentrepriser. Vi har lang erfaring i faget og utstyret er tilpasset kravene som stilles til slike prosjekter. Våre ansatte har ADK1- og NEMKO-sertifikater. Vi har også eget landmålingsutstyr og maskinstyring.