• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Berging-Redning

Alle typer masse, våte og tørre, bare fantasien setter grensene kan suges og blåses på lange avstander og store høyder og dyp.
Spar ditt firma og dine ansatte for arbeids- og tidskrevende manuell flytting av tørr og våt masse.
Vi kan vise til en enorm tidsbesparelse og kapasitet.

Eksempler på bruksområder:

  • Pukk
  • Sand/jord
  • Avfall
  • Alle typer væsker
  • Forurensede masser rundt kjøretøyet
  • Alle typer gods og varer under ø-200 mm