• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
 • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
 • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Bygg og anlegg

Alle typer masse, våte og tørre, bare fantasien setter grensene kan suges og blåses på lange avstander og storehøyder og dyp.
Spar ditt firma og dine ansatte for arbeids- og tidskrevende manuell flytting av tørr og våt masse.
Vi kan vise til en enorm tidsbesparelse og kapasitet.

 • Skadesanering
 • Renovering
 • Kjellere
 • Taksingel/kulestein
 • Stubbloft
 • Kabler/rør
 • Kummer og tanker
 • Drenering
 • Isolasjon / glassvatt