• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Industri

Supersugeren egner seg meget godt til arbeid innen industri og fabrikker.
Flytting av masser og væsker, renhold av store arealer, tømming av tanker/siloer, under installasjoner og maskiner inne eller ute, er noen av stedene suging og blåsing kan utføres.
Suging og blåsing utføres på en støvfri og skånsom måte overfor miljø, personell og omgivelser.
Alle typer produkter med fraksjon på opp til 200 mm kan suges.
Blåsing av forskjellige materialer over lange avstander/høyder.

Eksempler på bruksområder:

  • Avfallsmottak
  • Smelteverk
  • Forbrenningsanlegg
  • Betong og sement fabrikker
  • Flis/ Sagbruk
  • Fabrikker
  • Filtermasser (sand/kull etc)

Bare fantasien setter grenser