• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Jernbane

Suging av masser:
– enkel rigging – ingen strømavstengning – risikofri kabelavdekking

Arbeid på eller ved jernbanespor er vår supersuger spesielt godt egnet til.
Vår nye supersuger er en av de kraftigste på markedet. I tillegg er dette den eneste i Norge levert med tipp av tanken på en krokvekselramme.
Dette gjør den fullstendig uavhengig av lastebilen til å utføre en fullverdig suge- eller blåsejobb.
Krokvekselrammen kan enkelt og hurtig settes av på en jernbanevogn for arbeid langs sporet.

Eksempler på bruksområder:

  • Ved kabel- eller rørgjennomføringer kan massene suges opp, for så å tilbakeføre nye masser.
  • Ved svilleutskifting kan pukken rundt svillene suges opp i tanken. Etter at nye sviller er montert kan pukken tilbakeføres i skinnegangen.
  • Rengjøring av veksler
  • Fjerning av snø
  • Sluker og renner