• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Kraftleverandører

Supersugeren kan erstatte maskinelt utstyr som gravemaskiner ved arbeid inne i tunneler, bygg og sjakter.
Maskinen kan håndtere masser på store avstander, blåsing og suging på opptil 250-300 meter er mulig.
Dette reduserer kostnadene og tidsforbruk ved tilrigg og adkomst enormt.
Arbeidet vil kunne utføres med høy sikkerhet for mannskap, miljø og installasjoner.

Eksempler på bruksområder:

  • Rengjøring og suging av slam i tunneler og sjakter.
  • Blåsing av masser f.eks rundt kabler og rør.
  • Suging av pukk rundt og under trafokiosker- og stasjoner.
  • Suging og fjerning av oljer og væsker