• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Offshore-Kystnæring

Supersuger aggregat er bygd på egen krokvekselramme, noe som gjør den spesielt godt egnet til arbeid innen kyst- og offshorenæring.
Maskinen har egen motor og gjør den mobil slik at den kan lastes om bord i båt eller pram, og fraktes til steder der adkomst kun er sjøveien.
På lange avstander med store høydeforskjeller kan vi håndtere våte og tørre masser, ca 250-300 meter unna.

Eksempler på bruksområder:

  • Fiskeoppdrett
  • Oljevernberedskap, oppsuging av olje/slam
  • Oppsuging av forurensede masser
  • Mudringsarbeid
  • Tildekking av rør og kabler med masser
  • Lensing ved havari/ grunnstøtting
  • Tømming/rengjøring av lasterom og tanker
  • Sug av mud/slop