• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
 • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
 • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Tining / oppvarming

Hos oss får du ikke bare utstyret, men hele jobben gjort av dyktige fagfolk!

La ikke kulde og frost hindre ditt byggeprosjekt – vi hjelper deg med tining og oppvarming!

Vi vet hvilken rolle været kan spille for deg som driver med byggearbeid.

Har du behov for:

• Byggoppvarming
• Frostsikre vann- og avløpsslanger
• Varmematter
• Tining av grunn
• Faglig rådgivning
• Byggoppvarming – vifter
• Byggoppvarming – gulvvarme
• Herding av betong
• Mobilt varmekraftverk

Ta kontakt med oss så gir vi deg faglig veiledning med løsning og tilbud tilpasset ditt prosjekt.

amas

Vi er totalleverandør av varmeløsning til alle byggeprosjekt, store eller små.
Last ned brosjyre for å få en detaljert beskrivelse.

Last ned brosjyren Varmeløsning til alle byggeprosjekt

 

Helårlig drift

Vinteren er ikke lengre en «ventetid» – Vi sørger for sesong hele året!

Som første entreprenør i Norge, har A. Markussen AS tatt i bruk det revolusjonerende varme- og tinekonseptet fra HeatWork AS.
Dette gjør det mulig for oss å utvide vår sesong og produktutvalg

Utvidede bruksområder og forbedret varme- og tinemetode

Maskinens bruksområder dekker flere trinn i bygg- og anleggsprosjekter;

Frostsikring og teletining

 • Vann og avløpsanlegg
 • Kabelgrøfter
 • Grubler, sokler og gulvarealer
 • Tak og dekker
 • Fjerning av is og snø
 • Åpning av frosne vannveier
 • Åpning av frosne stikkrenner

Oppvarming og forvarming

Med HeatWorks vifter skjer oppvarming uten å tilføre fuktighet og lukt, samtidig som man slipper å tenke på drivstoffsøl inne i bygget.
Utbedring av fuktskader gjøres enkelt og effektivt, uten behov for tilsyn mens uttørking pågår.
Med systemtemperatur på 100˚c får vi 25% mer effekt ut av viftene

Vedlikehold og oppvarming

 • Belegningsarealer
 • Sandmasser
 • Rørgater
 • Sporvekslere
 • Byggegrunn
 • Arbeidstelt
 • Brakker
 • Grunnarealer før støyping
 • Forskalinger og betongarbeider
 • Uttørking av betong og hulldekkelementer
 • Oppvarming av bygg under oppføring
 • Oppvarming av haller, telt etc
 • Ekstra oppvarming i kalde perioder