TKNN

– Vedlikehold av grøntanlegg
– Gras, Busker og Trær

Utført: 2010 – 2012
Sted: Tromsø