Tomasjordneset Pir 3/4

– Grunnarbeider
– Overflatearbeider betong-/ naturstein
– Utstyr og beplanting

Utført: 2006
Sted: Tromsø