Trondenes kirkegård

Produksjon, levering og montering av minnestein for urnegravfelt.
Kanter i naturstein.
Produksjon, levering og montering av vannposter.