Utbygging av Malmporten Handelspark

I forbindelse med utbygging av Malmporten Handelspark i Narvik har A. Markussen arbeidet med etablering av ny VA-trase, avretting for asfalt, kantstein og murer. Vi kan tilby våre kunder totalentrepriser med ansvar for alle ledd i prosjektet – grunnarbeid, VA-anlegg, vei, mur, forstøtninger og grøntareal. prosjektering og ferdigstilling av privat og offentlig uteareal.Vi har lang erfaring med både nyetablering og rehabilitering av gågater, torg, fortausareal, parkområder, kirkegårder, skoler, idrettsanlegg mm.