Utomhus Narvik stasjon

– Grunnarbeider
– Overflatearbeider betongstein/ naturstein
– Kanter, pullerter og trapper i naturstein (granitt)
– Utstyr og beplanting
– Belysning og vegmerking

Utført: 2010
Sted: Narvik