Lokal Narvik-entreprenør vant stor kontrakt!

Det lokale Narvikfirmaet A. Markussen AS er kontrahert av Hent AS som samarbeidspart i forbindelse med utbygging av nye Narvik ungdomsskole. Kontrakten har en verdi på over 40 millioner kroner og er et av de største enkeltoppdraget i firmaets 40 år lange historie. Kontrakten baserer seg på komplett grunn- og utomhusarbeid som omfatter et uteareal på ca.15000 m2 hvor det tilrettelegges for moderne park- og aktivitetsareal tilpasset skolen og elevenes behov. Prosjektet er allerede kommet godt i gang og hvor A. Markussen har engasjert Rolf Jørgensen AS som underentreprenør for grave- og sprengningsarbeider.

Endring i ledergruppen
Grunnet stor tilgang på oppdrag og økt fokus på prosjektstyring, velger A. Markussen AS å gjøre mindre endringer internt i ledelsen. Dette vil også medføre forsterket fokus på den daglige driften ved alle firmaets avdelinger.

Almar Markussen som i dag er arbeidende styreleder i selskapet går inn i en tydeligere rolle i den daglige driften. Caroline Markussen som er en av hovedeierne i selskapet overtar rollen som daglig leder. Hun har vokst opp i familiens selskaper og har solid erfaring med ulike roller i familiens selskaper og styrer. Caroline har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI og Mastergrad i administrasjon og ledelse fra Nord universitet. Mats Jørgensen er medeier i selskapet og har solid erfaring som prosjektleder for prosjekter i denne skalaen, og går inn i lederteamet med stillingen som produksjonssjef med overordnet rolle som fag- og prosjektansvarlig. Dette for å sikre god og kontinuerlig fremdrift ved Narvik ungdomsskole og ved bedriftens avdelinger i Narvik, Harstad og Tromsø.

«Vi har ordrebøkene fulle og ser det nødvendig å gjøre tiltak for å sikre ressursbruk, fremdrift og faglig ledelse på de prosjektene vi har. Spesielt er det viktig å ivareta prosjektet Narvik Ungdomsskole som er et av selskapets større prosjekter historisk» sier Almar Markussen. Narvik kan se frem til en flott skole med tilhørende utearealer som etter planen skal stå ferdig til skolestart 2020»

A. Markussen AS har flere tilsvarende referanseprosjekter å vise til i landsdelen, blant annet Breivang og Gyllenborg Skole i Tromsø, samt Nye Harstad skole og Valnesfjord Skole som begge ble ferdigstilt sommeren 2018. På sistnevnte prosjekt var bedriften også engasjert av Hent AS for grunn- og utomhusarbeid. Selskapet har også hatt andre større prosjekter for Hent AS de siste årene.

 

UTBYGGING av Narvik ungdomsskole er godt i gang

 

 

Kontaktperson pressemelding:

Almar Markussen
Telefon: 905 21 805
E-post: almar@amarkussen.no