LKAB vedlikehold av parkarealer

– Vedlikeholdsarbeider
– Gras, Busker og Trær

Utført: 2003 – 2013
Sted: Narvik