Vedlikeholdsarbeider

– Vedlikeholdsarbeider
– Overflatearbeider betong/granitt/skifer
– Utstyr og beplanting
– Gras, Busker og Trær

Utført: 2002 – 2010
Sted: Tromsø