Vitensenter – utomhusanlegg

Grunnarbeider
– Overflatearbeider naturstein og asfalt
– Kanter i naturstein
– Parkutstyr
– Belysning
– Vegetasjon utomhusanlegg

Utført: 2012
Sted: Tromsø