Wi-To kvartalet

• Grunnarbeid

• Steinlegging
• Granittkanter
• Granittdekker
• Gatevarme med vannbåren varme
• 2 stk lysmaster, med tilførsel av strøm